Trainingen & Advies

Trainingen & Advies

In vaardigheidstrainingen of langdurige ontwikkel- en leertrajecten behandel ik verschillende onderwerpen op het gebied van communicatie. Onder maatwerk staan de onderwerpen specifiek genoemd. Ik werk zowel in-company als met open inschrijving. Voor omvangrijke ontwikkelvragen met een beperkte doorlooptijd werk ik, in overleg met de opdrachtgever, met een team vakgenoten. 

Ik begeleid ook organisaties bij samenwerkingsvraagstukken en bij het opstellen en implementeren van verander- en ontwikkeltrajecten. Uitgangspunt is een vraag van de organisatie, zoals bijvoorbeeld:

  • We gaan meer vanuit een centrale staforganisatie werken. Dit heeft gevolgen voor onze medewerkers. Kun jij ons ondersteunen in het inventariseren van de behoeften en aansluitend daarop een ontwikkelprogramma maken en uitvoeren?

In aanloop naar de vraagstukken over samenwerking of verander- en ontwikkeltrajecten organiseer ik vaak workshops waarin ik met betrokkenen samen doel, wederzijdse verwachtingen en gewenste richting van de betreffende trajecten vaststel. Het langetermijneffect borg ik door tussentijdse evaluatiegesprekken, verslaglegging van bijeenkomsten en door het organiseren van terugkomdagen.  

Christine is een allround, enthousiaste en authentieke trainer en coach die op natuurlijke wijze moeiteloos aansluit bij elke organisatie. Om vervolgens precies te kunnen zien en aangeven waar verandering, sturing en nieuwe prikkels nodig zijn.
Michiel van Asbeck, directeur RaymakersvdBruggen
Weesp

Meer weten …..?

Meer weten over hoe ik jou of jouw afdeling of organisatie kan helpen ontwikkelen, neem contact op met mij, Christine.