Coaching en Wandelcoaching

Coaching en Wandelcoaching

Coaching

Mijn belangstelling voor het één- op- één begeleiden van mensen is ontstaan tijdens mijn opleiding bij Phoenix. Deze manier van coachen is in de afgelopen jaren een waardevolle aanvulling op mijn werk geworden. Waar het in groepen vaak om organisatiedoelen gaat, gaat het hier meer om het persoonlijk functioneren binnen de organisatie. Ik houd van de rust en de verdieping tijdens individuele begeleiding. Het is een intensief proces en vraagt moed van beide kanten, maar levert vaak ook heel veel op.

Als coach wil ik graag de persoonlijke en professionele ontwikkeling van cliënten een nieuwe impuls geven. Dit doe ik door het stimuleren van de bewustwording van eigen overtuigingen en gedragspatronen (‘wat voel ik, wat denk ik, wat wil ik en wat doe ik?’). Mensen gaan in het hier en nu merken dat deze patronen en overtuigingen soms functioneel zijn, maar soms ook helemaal niet (meer). Er ontstaat inzicht in de keuze ze in te zetten of juist los te laten. Op die manier confronteer en motiveer ik mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen.

Voorbeelden van concrete thema’s en vraagstukken waar cliënten mee komen zijn:

  • Hoe kan ik mijn persoonlijke effectiviteit verder ontwikkelen?
  • Hoe kan ik effectiever leidinggeven aan een team en/of individuele medewerkers?
  • Ik ben vastgelopen in mijn werk en weet niet hoe ik mij verder wil ontwikkelen? (loopbaanvraagstukken)
  • Hoe kan ik meer zelfvertrouwen en autonomie in mijn werk te krijgen?
  • Ik schrijf vaak mooie adviezen en heb goede ideeën maar het lijkt wel alsof niemand daar iets mee doet. Hoe komt dat? Wat kan ik daaraan doen?
  • Ik heb moeite met de samenwerking met mijn leidinggevende, een collega of collega’s. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Wat heb ik hierin te doen?

De systemische manier van werken bepaalt mede hoe ik naar de client en zijn/haar vraag kijk. Verder gebruik ik methodieken uit de Transactionele Analyse (TA), Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en de Myer Briggs Type Indicator (MBTI). Na een intakegesprek volgt een voorstel waarin ik de doelstellingen en de aanpak van het traject beschrijf. De duur van het traject hangt af van de concrete vraagstelling. In principe varieert dit van zes tot tien gesprekken. In deze gesprekken komen de volgende aspecten aan de orde: Wat is de rode draad in je leven? Welke factoren belemmeren je? Welke hulpbronnen heb je? Welke wensen en verlangens heb je en hoe kun je die realiseren?

Verandering en ontwikkeling vragen ook om toepassing en verankering van inzichten. Ik vraag de cliënten daarom tussentijds opdrachten te maken en stel hen voor een logboek bij te houden. Zo brengen cliënten het geleerde in de praktijk en nemen ze eigen verantwoordelijkheid. Dit maakt het effect van het coachingstraject groter.

De eerste indruk kun je niet overdoen. Daar geloof ik ook in. Via mijn werkgever maakte ik kennis met Christine in haar rol als persoonlijk coach. Op een prettige locatie – dit maakt zeker verschil – begaf ik mij voor het eerst in mijn leven op een voor mij onbekend pad. Kwetsbaar en zenuwachtig. Christine had meteen als persoon – de coaching moest nog starten – een prettige uitwerking op mij. Mijn hulpvraag was werk-gerelateerd en ik voelde mij direct veilig om mijn verhaal te doen. Dat was de eerste keer sinds 4 jaar. Ik was aangenaam getroffen door haar empathie gecombineerd met professionele doortastendheid. Christine hou je niet voor de gek, ging het door mijn hoofd. Al snel weet zij door te dringen tot de kern van het probleem of blokkade of hoe je het wilt noemen. En daar ook tools voor aanbiedt. Huiswerk dus! Ik heb veel van haar geleerd, maar vooral ook over mijzelf. Kortom: ik wens iedereen een Christine toe!

Meer weten …..?

Meer weten over hoe ik jou of jouw afdeling of organisatie kan helpen ontwikkelen, neem contact op met mij, Christine.