Familie- en organisatieopstelling

Familie- en organisatieopstellingen

Zowel familie – als organisatieopstellingen laten snel en zonder veel woorden zien wat de oorzaak is achter bepaald – vaak onbewust – gedrag. De opstellingen helpen om tot dan toe verborgen verbanden met het grotere geheel waar we onderdeel van zijn te zien. Het is een methode, die zicht- en voelbaar maakt wat er in jouw systeem speelt. Het helpt je bewust te worden van jouw blokkades en patronen en geeft inzicht in hoe je daaraan voorbij kunt groeien. Pas als de verstrikking zichtbaar is, kun je nieuwe mogelijkheden vinden om je los te maken van hardnekkige patronen.
 
Als coach onderzoek ik vragen van de cliënt vaak met behulp van een familieopstelling. Zo’n opstelling kan gaan over uiteenlopende levensvragen of thema’s die je in een nieuw daglicht wilt stellen of waarin je wilt groeien.

Voorbeeldvragen zijn:

 • Waarom verloopt de relatie met mijn moeder zo moeizaam?
 • Ik wil graag mijn eigen leven leiden maar durf het niet
 • Ik ga steeds over mijn grenzen heen en kan er niet de vinger op leggen
 • Ik wil graag een relatie maar durf mij niet te binden
 • Ik durf mij niet uit te spreken
 • Ik sta voor een aantal keuzes in mijn leven. Wat is goed voor mij?
 • Ik wil het familiebedrijf niet overnemen. Wat nu?

Organisatieopstellingen kunnen behulpzaam zijn om binnen een organisatie of een team de essentie van het patroon of probleem boven water te krijgen en te ontdekken wat de juiste interventie of oplossingsrichting is.

De golven bepalen niet de richting maar de onderstroom – Stef Bos, De onderstroom

Voorbeeldvragen en thema’s zijn:

 • Wat speelt er in de onderstroom van dit team?
 • Waarom is het verloop zo groot?
 • Waarom stagneert het veranderingsproces?
 • Teams die hun doelen niet behalen
 • Conflicten en samenwerkingsvraagstukken in en tussen teams

Net als bij familieopstellingen is de organisatieopstelling een ruimtelijke weergave van een systeem Medewerkers, teams, afdelingen, klanten, producten of doelen (vertegenwoordigd door ‘representanten’) worden in de ruimte in verhouding tot elkaar opgesteld waardoor verbanden en verstoringen beter zichtbaar worden. Ook concepten of thema’s zoals vitaliteit, zelfsturing of veiligheid kan je opstellen. Als begeleider ga ik samen met de vraag-inbrenger – individueel of in teamverband – op zoek naar passende antwoorden.

Meer weten …..?

Meer weten over hoe ik jou of jouw afdeling of organisatie kan helpen ontwikkelen, neem contact op met mij, Christine.