Intervisie & Teamontwikkeling

Intervisie & Teamontwikkeling

Intervisie

Leren met collega’s is een effectieve manier om persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit te stimuleren in organisaties. Ik begeleid intervisiegroepen waarbij gezamenlijke reflectie op eigen handelen centraal staat. Deelnemers delen met elkaar hoe ze hun werk aanpakken en de aannames die ze daarbij hebben. Bij de begeleiding maak ik gebruik van verschillende intervisiemethodes. Ik ondersteun ook intervisiegroepen die zelfstandig willen worden.

Teamontwikkeling

  • Hoe zorgen we als team dat we met elkaar ergens voor staan en ergens voor gaan?
  • Hoe willen we ons als team positioneren binnen de organisatie en wat is daarvoor nodig?
  • Hoe komt het dat we eigenlijk los zand zijn? En hoe worden we een team dat meer gebruik maakt van elkaar kwaliteiten?

Dit soort vragen stellen mensen mij vaak. Teamontwikkeling gaat over het benutten van verschillen tussen teamleden en daardoor samen beter te presteren als team. Dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk kunnen verschillen tussen teamleden tot frustraties en vermindering van de teamprestatie leiden. Ik laat teams zien en ervaren hoe die verschillen beter gebruikt kunnen worden en laat ze concrete afspraken met elkaar maken over de samenwerking en over het optimaliseren van hun prestaties. Vaak gebruik ik als basis voor mijn aanpak de theorie van teamrollen van Belbin of de methode van Myer Briggs Type Indicator (MBTI).

Christine heeft mijn team begeleid. Ik heb haar ervaren als een energieke, open trainster met een bruisend enthousiasme en een nuchtere blik. Vooral haar persoonlijke benadering en betrokkenheid stimuleren de ontwikkeling in de groep en zijn mijns inziens kenmerken van haar wijze van trainen.
Renée Verhoeff, Eneco
Rotterdam

Christine laat als coach en trainer het groeiproces van een team of individu accelereren! In het proces naar het werkelijke ontwikkelvraagstuk en de beantwoording daarvan stimuleert zij op positieve wijze groei, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en geeft inspiratie. Zij doet dit op een zeer betrokken, enthousiaste manier en met een brede blik.
Debby van Briemen, Clustermanager Facilitair
Rivierduinen Servicebedrijf

Meer weten …..?

Meer weten over hoe ik jou of jouw afdeling of organisatie kan helpen ontwikkelen, neem contact op met mij, Christine.